ورود اعضا                                 

English

پنجشنبه 3/12/1396 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

پایگاه های مرتبط
آمار بازدید کنندگان

تعداد کل بازدیدها: 164305
بازدیدهای امروز: 1

خدمات الکترونیکی > خدمات شرکت گاز > صدور الکترونیکی مفاصاحساب گاز
 مفاصا حساب شرکت گاز    

مشترکان محترم شرکت گاز استان بوشهر می توانند با استفاده از این صفحه، در هنگام خرید، فروش یا اجاره هر ملک، میزان بدهی اشتراک گاز ملک مورد نظر خود را محاسبه نمایند. شماره اشتراک در روی قبض گاز درج شده است و مقدار فعلی شمارشگر کنتور را باید مستقیما از روی کنتور گاز به دست آورید . تاریخ قرائت کنتور توسط خودتان را نیز در محل مربوطه انتخاب کنید. توجه داشته باشید که بهتر است قرائت کنتور را در روز جاری انجام داده باشید.


شماره اشتراک:
 
 

مقدار فعلی شمارشگر کنتور:
   
   


تاریخ قرائت کنتور توسط شما: