ورود اعضا                                 

English

حمایت از کالای ایرانی
شنبه 30/4/1397 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

پایگاه های مرتبط
آمار بازدید کنندگان

تعداد کل بازدیدها: 26349
بازدیدهای امروز: 25

خدمات الکترونیکی > سامانه ارتباط اولیا با مدارس
 سامانه ي ارتباط اولياء و مربيان    
نام کاربر:میهمان

تابعیت
نام*
نام خانوادگی*
کد ملی*
محل تولد*
تاریخ تولد*
شماره دانش آموزی*  
نام پدر*
شغل پدر*
شغل مادر*
تلفن*
تلفن موبایل
آدرس*
آدرس الکترونیکی
ضمیمه مدارک مکمل       

منطقه مدرسه    
مقطع مدرسه    
نوع مدرسه    
نام مدرسه    
معدل*    

منطقه مدرسه    
مقطع مدرسه    
نوع مدرسه    
نام مدرسه*    
 
   
 

این پایگاه بمنظور ایجاد ارتباط بین اولیای دانش آموزان و مدرسه طراحی شده است که به کمک آن والدین می توانند از وضعیت تحصیلی فرزندشان مطلع گردند و امور مرتبط با دانش آموز خود را از این طریق پیگیری نمایند.