ورود اعضا                                 

English

یکشنبه 1/11/1396 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

آمار بازدید کنندگان

تعداد کل بازدیدها: 22296
بازدیدهای امروز: 2

خدمات الکترونیکی > شناسايي نيروهاي متخصص استان
 DynamicForms    
شناسايي نيروهاي متخصص

مشخصات فردی
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
 / /
نام پدر
کد ملی
محل تولد
شماره تماس
پست الکترونیکی*
وضعيت نظام وظيفه


نشانی


اطلاعات تحصيلي

رشته تحصیلی
گرایش
مقطع
دانشگاه محل تحصیل


اطلاعات شغل

وضعيت اشتغال
شماره تلفن محل كار
پست سازماني
آدرس محل كار
نوع تخصص
سایر تخصص ها
دوره هاي تخصصي گذرانده شده
توانمندي ها
توضيحات