ورود اعضا                                 

English

شنبه 30/4/1397 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

 مشاهده خبر    
تاریخ: 1391/03/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 3893 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
خدمات شرکت مخابرات(روستایی)

خدمات تلفن ثابت

رديف

شرح خدمات

مبلغ تعرفه(هزينه نهايي مشترك) ريال

1

استرداد ودايع - فيش تلفن

رايگان

2

بستن صفر دوم

500 پالس

3

بازنمودن صفر دوم

50 پالس

4

بررسي شكايات مشتركين از جمله مزاحمت تلفن

رايگان

5

بررسي خدمات مكالمه 3 نفر

رايگان

6

برقراري يا قطع خدمات ويژه

رايگان

7

تغيير نام تلفن

20000

8

تغييرمكان تلفن

45000

9

تغيير نام و مكان

65000

10

تغيير عنوان د راطلاعات 118 و حذف شماره از اطلاعات 118

رايگان

11

تصحيح آدرس و بررسي عدم وصول قبض

رايگان

12

تعويض شماره تلفن

30000

13

ثبت نام تلفن ثابت

رايگان

14

صورت ريز مكالمات بين شهري و بين الملل

رايگان

15

صدور قبض المثني

رايگان

16

هزينه فرم بررسي امكانات در صورت جواب رد

رايگان

17

قطع تلفن به درخواست مشترك

5000

18

وصل مجدد تلفن قطع شده به در خواست مشترك و وصل مجدد تلفن يكطرفه شده و يا قطع شده به علت بدهي و وصل مجدد تلفنهاي قطع شده به علت تخلف مشترك و وصل مجدد تلفن تخليه شده به علت بدهي

5000

 

خدمات تلفن همراه

رديف

شرح خدمات

مبلغ تعرفه (هزينه نهايي مشترك)ريال

1

ريز مكالمات با ازائ هر برگ

2000

2

قبض مياندوره به تفكيك مبلغ

500

3

صورتحساب المثني

1000

4

حذف بدهكاران و صدور قبض اطلاح شده

1000

5

مياندوره 2900000 ريالي

10000

6

انتقال وكالت به وكالت

رايگان

7

پاسخ استعلام

100000

8

صدور شناسنامه المثني

رايگان

9

صدور شناسنامه

100000

10

وصل مفقودي

20000

11

وصل شخصي

20000

12

وصل استعلام

20000

13

وصل تعهد به نام زدن

20000

14

وصل بدهي

20000

15

قطع نمايشگر

رايگان

16

وصل محدوديت مكالمه

6000

17

قطع محدوديت مكالمه

رايگان

18

موصل فكس

50000

19

قطع فكس

رايگان

20

وصل ديتا

50000

21

قطع ديتا

رايگان

22

وصل رومينگ

رايگان

23

قطع رومينگ

رايگان

 

دفاتر خدمات دهنده

رديف

نام دفتر

شهرستان

بخش

روستا

آدرس

تلفن

1

چاهكوتاه

بوشهر

مرکزي

چاهكوتاه

چاهكوتاه

-

2

دويره

بوشهر

مرکزي

دويره

دويره

-

3

آبطويل

بوشهر

مرکزي

آبطويل

آبطويل

-

4

بندرگاه

بوشهر

مرکزي

بندرگاه

بندرگاه

-

5

حسينكي -سرمل

بوشهر

مرکزي

حسينكي -سرمل

حسينكي -سرمل

-

6

هليله

بوشهر

مرکزي

هليله

هليله

-

7

كره بند

بوشهر

مرکزي

كره بند

كره بند

-

8

جزيره شيف

بوشهر

مرکزي

جزيره شيف

جزيره شيف

-

9

نيروگاه اتمي

بوشهر

مرکزي

نيروگاه اتمي

نيروگاه اتمي

-

10

تل اشكي

بوشهر

مرکزي

تل اشكي

تل اشكي

-

11

باغك

تنگستان

مرکزي

باغك

باغك

7725332600

12

بنه گز

تنگستان

مرکزي

بنه گز

بنه گز

7725364252

13

چاه تلخ شمالی

تنگستان

دلوار

چاه تلخ شمالی

چاه تلخ شمالی

7725762000

14

خورشهاب

تنگستان

دلوار

خورشهاب

خورشهاب

7725773333

15

آباد

تنگستان

مرکزي

آباد

آباد

7725244000

16

كناري

تنگستان

مرکزي

كناري

كناري

7725292000

17

گورك دژگاه

تنگستان

دلوار

گورك دژگاه

گورك دژگاه

7725783333

18

گورك سادات

تنگستان

دلوار

گورك سادات

گورك سادات

7725733333

19

پهلوانكشي

تنگستان

دلوار

پهلوانكشي

پهلوانكشي

-

20

بازوئي

تنگستان

مرکزي

بازوئي

بازوئي

-

21

چاه  پير

تنگستان

مرکزي

چاه  پير

چاه  پير

7725362006

22

خياري

تنگستان

مرکزي

خياري

خياري

-

23

شوركي

تنگستان

مرکزي

شوركي

شوركي

7725313558

24

عالي چنگي

تنگستان

دلوار

عالي چنگي

عالي چنگي

7725693333

25

عالي حسيني

تنگستان

مرکزي

عالي حسيني

عالي حسيني

-

26

عامري ساحلي

تنگستان

دلوار

عامري ساحلي

عامري ساحلي

-

27

قباكلكي

تنگستان

مرکزي

قباكلكي

قباكلكي

7725282003

28

گاهي

تنگستان

دلوار

گاهي

گاهي

-

29

گرگور

تنگستان

دلوار

گرگور

گرگور

7725753333

30

گلکي

تنگستان

مرکزي

گلکي

گلکي

7725392270

31

محمدعامري

تنگستان

دلوار

محمدعامري

محمدعامري

7725634303

32

باشي

تنگستان

دلوار

باشي

باشي

-

33

كري-كلات

تنگستان

دلوار

كري-كلات

كري-كلات

7725792625

34

رستمي

تنگستان

دلوار

رستمي

رستمي

7725643622

35

سمل جنوبي

تنگستان

مرکزي

سمل جنوبي

سمل جنوبي

7725272735

36

ابوالخير

تنگستان

دلوار

ابوالخير

ابوالخير

7725633354

37

اشكالي

تنگستان

مرکزي

اشكالي

اشكالي

7725323202

38

بنجو

تنگستان

دلوار

بنجو

بنجو

7725772160

39

بنيان

تنگستان

مرکزي

بنيان

بنيان

7725228043

40

خيش اشكن

تنگستان

دلوار

خيش اشكن

خيش اشكن

7725783637

41

گورک خورشيدي

تنگستان

ساحلي

گورک خورشيدي

گورک خورشيدي

-

42

گورک گله بندي

تنگستان

ساحلي

گورک گله بندي

گورک گله بندي

5734069

43

چاه تلخ جنوبي

تنگستان

ساحلي

چاه تلخ جنوبي

چاه تلخ جنوبي

7725762387

44

منصوري جنوبي

تنگستان

مركزي

منصوري جنوبي

منصوري جنوبي

-

45

جائينك

تنگستان

دلوار

جائينك

جائينك

7725653333

46

علي  آباد جائينک

تنگستان

دلوار

علي  آباد جائينک

علي  آباد جائينک

7725653601

47

باغک - کاکلي

تنگستان

باغک

باغک - کاکلي

باغک - کاکلي

-

48

انبارك

تنگستان

مركزي

انبارك

انبارك

7725380040

49

گلنگون

تنگستان

سمل

گلنگون

گلنگون

7725272766

50

سالم آباد

تنگستان

مرکزی

سالم آباد

سالم آباد

-

51

انارستان

جم

ريز

انارستان

انارستان

7727662453

52

باريكان

جم

مرکزي

باريكان

باريكان

7727692500

53

جنوب جم

جم

مرکزي

جنوب جم

جنوب جم

7727744750

54

دولنگه

جم

مرکزي

دولنگه

دولنگه

7727642656

55

صيدي

جم

مرکزي

صيدي

صيدي

7727792000

56

قائدي

جم

مرکزي

قائدي

قائدي

7727782004

57

گندمزار

جم

ريز

گندمزار

گندمزار

7727732000

58

آبگرمک

جم

مرکزي

آبگرمک

آبگرمک

7727694504

59

پشتو

جم

ريز

پشتو

پشتو

7727452135

60

تشان

جم

ريز

تشان

تشان

7727672003

61

تنگمان

جم

ريز

تنگمان

تنگمان

7727752000

62

چاهه

جم

مرکزي

چاهه

چاهه

7727744752

63

سرچشمه

جم

ريز

سرچشمه

سرچشمه

7727666000

64

شهرخاص

جم

مرکزي

شهرخاص

شهرخاص

772772773

65

قلعه كهنه ريز

جم

ريز

قلعه كهنه ريز

قلعه كهنه ريز

7727652504

66

 کوري حياتي

جم

مرکزي

 کوري حياتي

 کوري حياتي

7727494501

67

دره بان

جم

ريز

دره بان

دره بان

7727672000

68

اسلام آبادجم

جم

مرکزي

اسلام آبادجم

اسلام آبادجم

-

69

بهرباغ

جم

مرکزي

بهرباغ

بهرباغ

-

70

فرامرزي

جم

مرکزي

فرامرزي

فرامرزي

7727784012

71

کوري منظر

جم

مرکزي

کوري منظر

کوري منظر

7727792000

72

هنگدان

جم

مرکزي

هنگدان

هنگدان

-

73

علي آباد

جم

مرکزي

علي آباد

علي آباد

7727625040

74

بوشكان

دشتستان

بوشکان

بوشكان

بوشكان

7734352626

75

طلحه

دشتستان

بوشکان

طلحه

طلحه

7734482000

76

فارياب

دشتستان

بوشکان

فارياب

فارياب

7734362000

77

بشيرآباد

دشتستان

سعدآباد

بشيرآباد

بشيرآباد

7734692000

78

خوشاب

دشتستان

مرکزي

خوشاب

خوشاب

-

79

زيارت

دشتستان

مرکزي

زيارت

زيارت

7734332000

80

محمدجمالي

دشتستان

شبانکاره

محمدجمالي

محمدجمالي

7734892098

81

نظرآقا

دشتستان

سعدآباد

نظرآقا

نظرآقا

7734642000

82

هلپه اي

دشتستان

سعدآباد

هلپه اي

هلپه اي

7734722000

83

درودگاه

دشتستان

سعدآباد

درودگاه

درودگاه

7734662000

84

ايلشهر

دشتستان

بوشکان

ايلشهر

ايلشهر

7734354000

85

بنارآزادگان

دشتستان

شبانکاره

بنارآزادگان

بنارآزادگان

-

86

بويري

دشتستان

شبانکاره

بويري

بويري

7734922000

87

پرجونك

دشتستان

ارم

پرجونك

پرجونك

-

88

تل سركوب

دشتستان

سعدآباد

تل سركوب

تل سركوب

7734682146

89

جتوط

دشتستان

سعدآباد

جتوط

جتوط

7734672000

90

جميله

دشتستان

ارم

جميله

جميله

7734492000

91

چاه خاني

دشتستان

مرکزي

چاه خاني

چاه خاني

7734282000

92

چهاربرج

دشتستان

شبانکاره

چهاربرج

چهاربرج

7734942000

93

خون (نورآباد)

دشتستان

بوشکان

خون (نورآباد)

خون (نورآباد)

7734122000

94

خيرآباد

دشتستان

مرکزي

خيرآباد

خيرآباد

7734572000

95

دشتي شبانكاره

دشتستان

شبانکاره

دشتي شبانكاره

دشتي شبانكاره

-

96

دهرودسفلي

دشتستان

ارم

دهرودسفلي

دهرودسفلي

-

97

دهرودعليا

دشتستان

ارم

دهرودعليا

دهرودعليا

-

98

دهقائد

دشتستان

مرکزي

دهقائد

دهقائد

-

99

راهدار

دشتستان

مرکزي

راهدار

راهدار

-

100

سربست

دشتستان

سعدآباد

سربست

سربست

7734922000

101

عطيبه

دشتستان

شبانکاره

عطيبه

عطيبه

7734962000

102

قلعه سفيد

دشتستان

مرکزي

قلعه سفيد

قلعه سفيد

7734472000

103

كلل

دشتستان

مرکزي

كلل

كلل

7734522013

104

ميان دشت

دشتستان

شبانکاره

ميان دشت

ميان دشت

7734932000

105

ميلک

دشتستان

شبانکاره

ميلک

ميلک

7734982000

106

دشتگور

دشتستان

شبانکاره

دشتگور

دشتگور

7734912000

107

سرقنات

دشتستان

سعدآباد

سرقنات

سرقنات

-

108

سركره

دشتستان

مرکزي

سركره

سركره

7734322000

109

تنگ فارياب

دشتستان

ارم

تنگ فارياب

تنگ فارياب

7734464000

110

رودفارياب

دشتستان

ارم

رودفارياب

رودفارياب

7734462000

111

بنداروز

دشتستان

مرکزي

بنداروز

بنداروز

7734412242

112

شول

دشتستان

سعدآباد

شول

شول

7734742000

113

تلخ آب

دشتستان

ارم

تلخ آب

تلخ آب

7734459002

114

لايپه

دشتستان

شبانکاره

لايپه

لايپه

7734992000

115

شاهيجان

دشتستان

بوشکان

شاهيجان

شاهيجان

-

116

چهل ذرعي عجم

دشتستان

شبانکاره

چهل ذرعي عجم

چهل ذرعي عجم

7734972198

117

خليفه اي

دشتستان

شبانکاره

خليفه اي

خليفه اي

7734842000

118

پشت پر

دشتستان

ارم

پشت پر

پشت پر

7734457000

119

دهداران سفلي

دشتستان

شبانکاره

دهداران سفلي

دهداران سفلي

-

120

امامزاده بده

دشتستان

بوشكان

امامزاده بده

امامزاده بده

-

121

تنگ زرد

دشتستان

مرکزي

تنگ زرد

تنگ زرد

-

122

بنار  آبشيرين

دشتستان

مرکزی

بنار  آبشيرين

بنار  آبشيرين

-

123

سراج آباد

دشتستان

شبانکاره

سراج آباد

سراج آباد

-

124

ني نيزک

دشتستان

مرکزي

ني نيزک

ني نيزک

 

125

روني

دشتستان

بوشکان

روني

روني

-

126

عيسوند

دشتستان

مرکزي

عيسوند

عيسوند

7734312001

127

گز بلند

دشتستان

مرکزي

گز بلند

گز بلند

-

128

برمک

دشتستان

مرکزي

برمک

برمک

7734682019

129

بادوله

دشتي

کاکي

بادوله

بادوله

7726632939

130

بوحيري

دشتي

مرکزي

بوحيري

بوحيري

-

131

چارك

دشتي

مرکزي

چارك

چارك

-

132

محمدآباد

دشتي

مرکزي

محمدآباد

محمدآباد

7726323333

133

کلل دشتي

دشتي

مرکزي

کلل دشتي

کلل دشتي

7726283457

134

باغان

دشتي

شنبه و طسوج

باغان

باغان

-

135

بامنير

دشتي

کاکي

بامنير

بامنير

7726673333

136

بنياد

دشتي

کاکي

بنياد

بنياد

-

137

حسين زائري

دشتي

کاکي

حسين زائري

حسين زائري

-

138

درازي

دشتي

مرکزي

درازي

درازي

-

139

درويشي

دشتي

شنبه و طسوج

درويشي

درويشي

7726383200

140

زيارت ساحلي

دشتي

کاکي

زيارت ساحلي

زيارت ساحلي

-

141

سرمک

دشتي

شنبه و طسوج

سرمک

سرمک

7726442000

142

سنا

دشتي

شنبه و طسوج

سنا

سنا

7726423354

143

عربي

دشتي

مرکزي

عربي

عربي

-

144

كردوان عليا

دشتي

کاکي

كردوان عليا

كردوان عليا

7726682003

145

گنخك شيخيا

دشتي

کاکي

گنخك شيخيا

گنخك شيخيا

-

146

لاورساحلي

دشتي

کاکي

لاورساحلي

لاورساحلي

-

147

لاورشرقي

دشتي

مرکزي

لاورشرقي

لاورشرقي

-

148

چاووشي

دشتي

مرکزي

چاووشي

چاووشي

7726263333

149

گلستان

دشتي

کاکي

گلستان

گلستان

-

150

کردلان

دشتي

مرکزي

کردلان

کردلان

7726383000

151

تلخو

دشتي

کاکي

تلخو

تلخو

-

152

چاه گاه

دشتي

مرکزي

چاه گاه

چاه گاه

-

153

فقيه حسنان

دشتي

کاکي

فقيه حسنان

فقيه حسنان

2222

154

شيخيان ماري

دشتي

کاکي

شيخيان ماري

شيخيان ماري

-

155

شنبه

دشتي

شنبه و طسوج

شنبه

شنبه

-

156

بردستان

دير

مرکزي

بردستان

بردستان

7728263040

157

دوراهك

دير

مرکزي

دوراهك

دوراهك

7728242807

158

شهنيا

دير

بردخون

شهنيا

شهنيا

7728732101

159

لمبدان

دير

مرکزي

لمبدان

لمبدان

7728272555

160

اولي شمالي

دير

مرکزي

اولي شمالي

اولي شمالي

7728237000

161

سرمستان

دير

مرکزي

سرمستان

سرمستان

7728282000

162

ملگه

دير

مرکزي

ملگه

ملگه

7728222002

163

لمبدان پاييني

دير

مرکزي

لمبدان پاييني

لمبدان پاييني

 

164

لمبدان حاجي آباد

دير

مرکزي

لمبدان حاجي آباد

لمبدان حاجي آباد

7728274050

165

مغدان

دير

بردخون

مغدان

مغدان

-

166

آبكش

دير

بردخون

آبكش

آبكش

7728752000

167

جبراني

دير

مرکزي

جبراني

جبراني

8292013

168

بردخون کهنه

دير

بردخون

بردخون کهنه

بردخون کهنه

-

169

حصار

ديلم

مرکزي

حصار

حصار

7724383000

170

عامري ديلم

ديلم

مرکزي

عامري ديلم

عامري ديلم

7724362000

171

کنارکوه

ديلم

مرکزي

کنارکوه

کنارکوه

7724322000

172

سياهمكان

ديلم

مرکزي

سياهمكان

سياهمكان

7724312000

173

بيدو

ديلم

مرکزي

بيدو

بيدو

7724332100

174

بنه اسماعيل

ديلم

مرکزي

بنه اسماعيل

بنه اسماعيل

7724332100

175

گاوزرد

ديلم

مرکزي

گاوزرد

گاوزرد

7724332000

176

ليلتين

ديلم

مرکزي

ليلتين

ليلتين

7724382022

177

بيدخون

کنگان

عسلويه

بيدخون

بيدخون

7727362000

178

پرك

کنگان

مرکزي

پرك

پرك

7727272000

179

كلات

کنگان

عسلويه

كلات

كلات

7727452000

180

اخند

کنگان

عسلويه

اخند

اخند

7727283054

181

بستانو

کنگان

عسلويه

بستانو

بستانو

7727382004

182

چاه مبارك

کنگان

عسلويه

چاه مبارك

چاه مبارك

7727243333

183

زبار

کنگان

عسلويه

زبار

زبار

7727412000

184

سهموشمالي

کنگان

عسلويه

سهموشمالي

سهموشمالي

7727422000

185

شيرينو

کنگان

مرکزي

شيرينو

شيرينو

7727292000

186

هاله

کنگان

عسلويه

هاله

هاله

7727393333

187

بندو

کنگان

مرکزي

بندو

بندو

7727432000

188

خره

کنگان

مرکزي

خره

خره

7727442000

189

بساتين

کنگان

عسلويه

بساتين

بساتين

7727392003

190

تنبک

کنگان

مركزي

تنبک

تنبک

7727213990

191

سواحل

کنگان

مرکزي

سواحل

سواحل

-

192

برکه چوپان

کنگان

مرکزي

برکه چوپان

برکه چوپان

-

193

بهمنيارشرقي

گناوه

مرکزي

بهمنيارشرقي

بهمنيارشرقي

7723382000

194

جزيره شمالي

گناوه

ريگ

جزيره شمالي

جزيره شمالي

7723842000

195

چهارروستايي

گناوه

ريگ

چهارروستايي

چهارروستايي

7723856666

196

مال محمود

گناوه

ريگ

مال محمود

مال محمود

7723922000

197

محمدصالحي

گناوه

مرکزي

محمدصالحي

محمدصالحي

7723322000

198

پوزه گاه

گناوه

ريگ

پوزه گاه

پوزه گاه

-

199

چاهبردي

گناوه

مرکزي

چاهبردي

چاهبردي

-

200

چهارمحال

گناوه

ريگ

چهارمحال

چهارمحال

7723883333

201

شول گناوه

گناوه

مرکزي

شول گناوه

شول گناوه

7723342000

202

عباسي

گناوه

مرکزي

عباسي

عباسي

7723201920

203

فخرآوري

گناوه

مرکزي

فخرآوري

فخرآوري

7723373333

204

قلعه حيدر

گناوه

مرکزي

قلعه حيدر

قلعه حيدر

7723220590

205

محمدي

گناوه

ريگ

محمدي

محمدي

7723863205

206

چهاربرج

گناوه

ريگ

چهاربرج

چهاربرج

7723933333

207

گوابين

گناوه

ريگ

گوابين

گوابين

-

208

گاوسفيد

گناوه

ريگ

گاوسفيد

گاوسفيد

7723913333

209

مال خليفه

گناوه

مرکزي

مال خليفه

مال خليفه

7723247500

210

جزيره جنوبي

گناوه

ريگ

جزيره جنوبي

جزيره جنوبي

-

211

سربست گناوه

گناوه

مركزي

سربست گناوه

سربست گناوه

-

212

مال قايد

گناوه

مركزئ

مال قايد

مال قايد

7723247400

213

گماران

گناوه

مرکزي

گماران

گماران

-

214

رودشور

گناوه

ريگ

رودشور

رودشور

7723942000

منبع خبر :

کد: 118
گروه: اخبار پرتال
امتیاز بندی