ورود اعضا                                 

English

شنبه 2/4/1397 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

 مشاهده خبر    
تاریخ: 1391/03/10 نظرات: 11 نظر نمایش: 9785 مرتبه تعداد امتیاز: 36   (Article Rating)
خدمات پست (شهری)

 

تعرفه خدمات

خدمات ارائه شده

هزینه خدمات(ريال)

   قبول مرسولات  پستی

متغیر

 ثبت اسامی شرکت ها

30000

بیمه خدمات درمانی

11000

 جواز اسلحه و مهمات

55000

 

دفاتر خدمات دهنده

ردیف

نام دفتر

شهرستان

بخش

شهر / روستا

آدرس

تلفن

خدمات ارائه شده

1

افق ارتباطات(عربنيدی)

بوشهر

مرکزی

بوشهر

بوشهر- ميدان امام جنب نوشت افزار دهخدا =1- 3536863

7713536861

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

2

عبدالرسول کريميان

بوشهر

مرکزی

بوشهر

بوشهر –بهمنی خ ماهينی – روبروی دبستان حسين نژاد=4552071

7714552071

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

3

عبدالرحيم سعادتمند

بوشهر

مرکزی

بوشهر

بوشهر – خ عاشوری –ابندای خيابان خيبر 5564180  

7715552614
7715564180

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

4

زحل شاهينی

بوشهر

مرکزی

عالی شهر

عالی شهر – خيابان فرهنگ روبروی پارک نهالستان فاز يک

7715683058

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

5

حسين بهی مقدم

بوشهر

مرکزی

چغادک

چغادک – بلوارامام خمينی جنب بانک صادرات

7712225582

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

6

مجتبی پولادی

بوشهر

مرکزی

بوشهر

تنگک اول – جنب بنگاه املاک فرزانگان

7714553436

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

7

عبدالرضا فرهنگ نيا

بوشهر

مرکزی

بوشهر

خ صلح آباد – طبقه فوقانی نمايشگاه خليج فارس

7712521358

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

9

نسرين کيامنش

بوشهر

مرکزی

بوشهر

بوشهر- خ طالقانی روبروی ترمينال ميني بوسداران

7715551233

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

10

محمد حسين منصوری

بوشهر

مرکزی

بوشهر

بوشهر – ميدان امام – جنب شيرينی سرای دلفين

7715562475

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

11

الهام برزگر

بوشهر

مرکزی

بوشهر

خيابان امام – نبش خيابان فاطميه – روبروی مديريت بانک مسکن مرکزی

7715553406

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

12

محبوبه رسولی

بوشهر

مرکزی

بوشهر

خيابان سبز آباد – بعداز تامين اجتماعی –روبروی مشاور املاک حميد

7714553621

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

13

زهراء حيدری

بوشهر

مرکزی

بوشهر

بوشهر – خيابان بهشت صادق – چهاراه توحيد جنب سالن حجاب 5563011

7715563010

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

14

زهرا علينژاد

بوشهر

مرکزی

بوشهر

پايکاه هوايي روبروی مسجد امام سجاد 4583000

7714583000

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

15

مريم ريسی

بوشهر

مرکزی

بوشهر

بوشهر –پايگاه درياي – بلند مرتبه های يک – سالن شماره يک 4549155

7714549155
7714554439

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

16

آمنه شمس

بوشهر

مرکزی

بوشهر

بهمنی – چهار راه پست روبروی اداره مخابرات 4546733

7714545376

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

17

حبيب عليزاده

بوشهر

مرکزی

عالی شهر

عالی شهر – فاز دوم – ابتدای خيابان امداد- کوچه 12 متری جنب زبانسرای پويا 5682922

 

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

18

عبدالرحيم خردمنديان

بوشهر

خارگ

خارگ

خارک – ميدان امام خمينی = 23565-077228

7722823565

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

19

قاسم زاهدی

تنگستان

مرکزی

اهرم

اهرم – خ انقلاب – جنب بانک بسيج (پ 309-311)=07725223350

7725223350

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

20

حيدر نوروزی

تنگستان

ساحلی

دلوار

دلوار- خ رئيسعلی دلواری روبروی خيابان موزه

7725622446

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

21

زهراء دهداری

تنگستان

مرکزی

اهرم

اهرم – خيابان بازار روز – جنب تعاونی فرهنگيان 3002

7725253003

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

22

خيام عبدالهی

جم

مرکزی

جم

جم – خ معلم – پاساژ ستاره فرهنگ =32363-077276

7727633020

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

23

طاهره مصلی نژاد

جم

مرکزی

جم

جم – خواجه احمدی – خ فاضل 07727623033

7727623588

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

24

عبدالحميد امامی

جم

ریز

ریز

ريز- خيابان شهداء جنب بانک صادرات 7727653010

7727653010

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

25

عبدالرسول نوروزی

جم

مرکزی

جم

جم – خ امام خمينی –خ پست

7727632526

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

26

ليلی فيروزی

دشتستان

آبپخش

آبپخش

آبپخش – خيابان انقلاب جنب موتور سيکلت فروشی جنوب 

 

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

27

مهدی کشتکار

دشتستان

آبپخش

آبپخش

آبپخش – بلوار انقلاب – بلوار وحدت – بعد از شرکت نفت

7734826200

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

28

سميه تقی زادگان

دشتستان

آبپخش

ابپخش

برازجان – آبپخش – بلوار اصلی شهر جنب داروخانه دهداری= 0773482

7734826579

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

29

ميترا خليلی

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – خ هفتم تير- جنب کتابخانه عمومی =20255

7734220255

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

30

محمد صمدی

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان- خ طالقانی – روبروی بنياد شهيد پ 112=48500

7734248500

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

31

 فاطمه هراز

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – ميدان شهداء=07734251567

7734251567

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

32

علی حسين زاده

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – خ طالقانی جنب بانک صادرات - طبقه هم کف

7734243042

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

33

زهره محمدی

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – خ مولوی – خ انصار – روبروی مسجد فاطمه زهرا

7734249290

قبول مرسولات  پستی  - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

34

محبوبه زيراهی

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان - فلکه بيمارستان - بلوار مزارعی جنب املاک تباشير

7734251952

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

35

مريم دهقانی کمارجی

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – چهار راه يخ سازی کمارجی 4231889

7734231889

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

36

حميد رضا دهقان

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – چهار راه مخابرات

7734229947

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

37

علی اسماعيل پور

دشتستان

مرکزی

برازجان

ميدان شهرداری سابق – مجتمع تجاری آهنگ 07734232081

7734232081

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

38

مهدی حيدری

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – خ دانش آموز – نبش کوچه دانش آموز دو-  7983

7734247983

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

39

فاطمه فلامرز حقيقی

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – خيابان چمران – روبروی درمانگاه امام موسی کاظم

7734230322

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

40

ايرج دالکی

دشتستان

مرکزی

برازجان

خ – هفت تير – نرسيده به چهار راه بنياد مسکن

7734220005

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

41

محمد رضا يزدانپناه

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – ابتدای خيابان امير کبير

7734241738

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

42

امين باصولی

دشتستان

مرکزی

برازجان

برازجان – خ بازار - کنار بانک رفاه

7734224940

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

43

سعيد نيکنام

دشتستان

ارم

تنگ ارم

تنگ ارم – خ پيروزی – جنب سوپرمارکت صدف 2852

7734452086

قبول مرسولات  پستی  - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

44

پروين شبانی

دشتستان

مرکزی

دالکی

دالکی – کيلومتر 20جاده برازجان شيراز جنب مصالح ساختمانی برادران شبانی

7734342458

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

45

اصغر زرين

دشتستان

سعدآباد

سعد اباد

برازجان – سعد آباد – خ معلم =4142-0773462

7734624142

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

46

منصور دهقانی

دشتستان

سعدآباد

سعد اباد

سعد آباد – خيابان معلم – نرسيده به ميدان گندم 7734624357

7734624357

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

47

اصغر پژمان

دشتستان

شبانکاره

شبانکاره

شبانکاره – نصرت آباد

7734852400

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

48

يعقوب بحرانی

دشتستان

بوشکان

کلمه

برازجان –بخش بوشکان - کلمه –خ شهداء – جنب درمانگاه امام علی 07734442320

7734442615

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

49

فاطمه حياتی

دشتستان

سعدآباد

وحدتیه

وحدتيه- خيابان شرکت نفت - کوچه بهنوی

773465422

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

50

عزيزراه نورد

دشتستان

سعدآباد

وحدتیه

وحدتيه – پشت بهداری –جنب شرکت تعاونی روستايي مهرگان4654290

7734654298

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

51

عليرضا زارعی

دشتی

کاکی

کاکی

کاکی – جنب بانک صادرات  07726624343

7726622543

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

52

فاطمه کمالی

دشتی 

مرکزی

خورموج

خورموج – خ مطهری –ک شمال شهرداری= 07726222123

7726226900

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

53

الهام کاظمی

دشتی 

مرکزی

خورموج

خورموج – خ پاسداران جنوب مدرسه علميه =07726220778

7726220778

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

54

طيبه قلندر

دشتی 

کاکی

کاکی

کاکی – خيابان امام خمينی جنب بانک ملت51- 07726624650

7726623565

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

55

فاطمه آريا فر

دشتی 

مرکزی

خورموج

خورموج – جنوب بانک ملت  07726221123

7729226773

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

56

حسين فقيه

دشتی 

مرکزی

خورموج

خورموج – خيابان شفيق – جنب دبيرستان دخترانه حديث

7726221183

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

57

زينب تيموری

دشتی 

مرکزی

خورموج

خورموج – بلوار بسيج – روبروی هلال احمر 7726221156

7726221157

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

58

مهدی امينی

دير

مرکزی

دیر

دير – بازار- جنب مسجدوليعصر= 4598 - 07728222123

7728224598

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

59

احمد جمالی نيا

دير

بردخون

بردخون

بردخون– خيابان امام خمينی شمالی منزل شخصی

7728722951

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

60

بهروز حقيقت

دير

مرکزی

دیر

دير – خيابان ساحلی – جنب بازارچه نجيرم

77228227922

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

61

جواد آبدونی

دير

مرکزی

آبدان

آبدون – جاده اصلی بوشهر – گنگان – جنب مطب دکتر محمدی

7728253222

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

62

حسين ناظميان فرد

دير

مرکزی

بردستان

بردستان –خ اصلی جنب کتابخانه عمومی

-

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

63

علی مومنی منفرد

دير

مرکزی

دیر

دير- خ مخابرات روبروی پست بانک 07728224102

7728224102

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

64

جواد حيدری

ديلم

امام حسن

امام حسن

ديلم - امام حسن روبروی بانک صادرات

7724372703

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

65

فاطمه گشتی

ديلم

مرکزی

دیلم

ديلم – خيابان پاسداران – بلوار چهارم  07724242177

7724242177

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

66

صادق طاهری آزاد

ديلم

مرکزی

دیلم

ديلم – خ شريعتی – ميدان امام حسين –پاساژيوسفانی طبقه هم کف= 0029

7724250029

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

67

ايوب ترک زاده 

ديلم

مرکزی

دیلم

ديلم – خيابان پاسداران – نبش خيابان شهيد فهميده (مسجد امام حسين )

7724241777

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

68

غلامرضا خداياريان

ديلم

مرکزی

دیلم

ديلم – خيابان شريعتی شمالی – جنب موسسه مالی مهر

7724257600

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

69

غلامحسين حيدری

کنگان

مرکزی

طاهری

کنگان – بندر طاهری – احمد آباد – جنب تيرچه بلوک هنرمند 3470

7727253470

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

70

علی بحرينی

کنگان

عسلویه

عسلویه

عسلويه – خيابان ساحلی جنب بانک ملت 

7727263093

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

71

عبدالرضا مرادی

کنگان

عسلویه

عسلویه

عسلويه – خ دولت – کوچه حافظ روبروی پاساژ کوثر – مجتمع تجاری معراج طبقه دوم

 

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

72

محمد ادرايش

کنگان

مرکزی

کنگان

کنگان – خ استقلال –روبروی پارک استقلال 6266-0772722

7727220253

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

73

غلامحسين يوسفی

کنگان

مرکزی

کنگان

کنگان – خيابان معلم روبروی استاديوم آزادی 7225989

7727225989

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

74

روح الله رزمی زاده

کنگان

مرکزی

کنگان

کنگان- بلوار امام خمينی روبری کيسوسک راهنمايي

7727223519

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

75

حسين رضوان زاده

کنگان

مرکزی

کنگان

بلوار امام خمينی – روبروی خ وحدت – پاساژ نامداری1324

7727225460

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

76

احمد سليمی

کنگان

عسلویه

نخل تقی

نخل تقی – ميدان ناخدا – روبروی بانک رفاه       5160

7727323862

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

77

حجت اله احمدی

گناوه

مرکزی

گناوه

گناوه – خ طالقانی – جنب پاساژ چرومی  = 07723225959

7723225959

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

78

احسان فريدونی

گناوه

مرکزی

گناوه

گناوه – خ فرمانداری جنب ستاد اقامه نماز جمعه  31231

7723231232

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

79

حسين نورافشان

گناوه

ریگ

ریگ

بندر ريگ – خ انقلاب

7723823078

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

80

حسين بويراتی

گناوه

مرکزی

گناوه

گناوه – خ امام جنب بانک صادرات 07723230140

7723230140

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

81

مالک محمود نژاد

گناوه

ریگ

ریگ

بندرريک – خيابان پاسداران – ميدان بسيج – نبش خ ملوان

7723823700

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

82

سيد ياسين موسوي

گناوه

مرکزی

گناوه

گناوه – جنب اداره تعاون

7723245513

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

83

محمد خواجه زاده

گناوه

مرکزی

گناوه

گناوه- خ فتح المبين – کوچه فردوسی پلاک 07723243151

7723243151

قبول مرسولات  پستی - ثبت اسامی شرکت ها- بیمه خدمات درمانی- جواز اسلحه و مهمات-

منبع خبر :

کد: 122
گروه: اخبار پرتال
امتیاز بندی