ورود اعضا                                 

English

دوشنبه 2/11/1396 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

 
آمار بازدید کنندگان

تعداد کل بازدیدها: 5799
بازدیدهای امروز: 1

خدمات دستگاه ها
ارگانهای وابسته
تماس با ما
سمت
نام خانوادگي
مستقيم
نمابر
نشاني

معاونت امور عمرانی

 

آقاي هاتفي
1-88801930
88800028
خیابان شهید بهشتی - استانداری تهران

معاونت امور سیاسی و امنیتی

 

آقاي كيايي

معاونت روابط عمومی

 

خانم بديع

مسئول حراست

 

آقاي عسگري
88800029
88804673
واحدهای تابعه